«Хин ава» байырлалы – Тува Пресс
НовостиОбщество

«Хин ава» байырлалы

Бүгү делегейниң херээженнер хүнү Март 8-ке тураскааткан «Хин ава» деп чараш байырлыг хемчег муниципалитеттер аразының Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң хуралдар залынга болуп эрткен.

Бо эмнелгениң божудулга салбырында аваларның аас-кежии – чаш төлү төрүттүнүп, эмчилерниң чылыг холдары оларны уткуп ап турар. Ынчангаш чаа төрүттүнген чаштар, оларның авалары каң-кадык болурунче мында улуг сагышты салып турар.

Тываның кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Алла Намдак эмнелгениң божудулга салбырының шупту херээжен эмчилеринге болгаш өске-даа медицина ажылдакчыларынга Частың башкы байырлалы-биле байыр чедирген. Ол чаш төлдүң кадыкшылының камгалалынга кончуг чугула бактериялар чок болдурар сайгылгааны болгаш 5000 камгалал маскаларны, «Селера» деп садыгдан эт-сеп садып алыры-биле чүс муң рубльдиң сертификадын Кадык камгалал яамызының мурнундан тывыскан.

Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазының бирги оралакчызы У.Д. Серин, социал политика талазы-биле оралакчызы А.Н. Даржаа, Улуг-Хем кожууннуң саң-хөө эргелелиниң удуртукчузу А.Д. Белек олар эмнелгениң божудулга салбырының коллективиниң херээжен ажылдакчыларынга Март 8 байырлалы-биле байыр чедириишкиннеринге катчып, куспак ишти чечектарни тыпсып, 30 муң рубльдиң сертификадын Улуг-Хем кожууннуң чагыргазының мурнундан тывыскан.

Чаа-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Р.К. Баз-оол бодунуң болгаш удуртуп турары кожууннуң чагыргазының мурнундан ийи кожууннуң иелериниң карактарын “чырыдып”, чаа төрүттүнген чаштар каң-кадык болзун дээш кызымак ажылдап турар эмчилерге, медицина ажылдакчыларынга Март 8-биле байыр чедирип, кадыкшылды, аас-кежикти, ажылынга чедиишкиннерни күзеп айыраң чараш чечектерни сунуп, 10 муң рубльдиң сертифитадын берген.

Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң удуртулгазы аалчыларга өөрүп четтиргенин илереткен.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Новости

Популярные записи

Меню